Klubin toiminta

Klubin toiminnan kulmakivenä ovat klubikokoukset, nuorisovaihto sekä erilaiset paikalliset ja kansainväliset palveluprojektit.

Klubin toimintaa ohjaavat sen säännöt, jotka määrittelevät klubin organisaation ja eri elinten vastuut. Käytännössä klubin toiminnasta vastaavat hallitus ja komiteat, jotka valitaan vuosittan vaalikokouksessa. Klubia johtaa vuosittain vaihtuva presidentti apunaan sihteeri ja muut toimihenkilöt. (Katso Organisaatio.)

Klubin hallitukseen kuuuluvat seuraavat toimihenkilöt

Palveluprojekteja ja muuta tomintaa varten klubissa toimivat seuraavat komiteat: