Klubin toiminta

Klubin toiminnan kulmakivenä ovat klubikokoukset, nuorisovaihto sekä erilaiset paikalliset ja kansainväliset palveluprojektit.

Klubin toimintaa ohjaavat sen säännöt, jotka määrittelevät klubin organisaation ja eri elinten vastuut. Käytännössä klubin toiminnasta vastaavat hallitus ja komiteat, jotka valitaan vuosittan vaalikokouksessa. Klubia johtaa vuosittain vaihtuva presidentti apunaan sihteeri ja muut toimihenkilöt. (Katso Organisaatio.)

Klubin hallitukseen kuuuluvat seuraavat toimihenkilöt

 • presidentti
 • tuleva presidentti
 • varapresidentti
 • edellinen presidentti
 • 1. sihteeri
 • 2. sihteeri
 • 3. sihteeri
 • klubimestari
 • rahastonhoitaja
 • nuorisoasiamies
 • enintään kolme muuta jäsentä

Palveluprojekteja ja muuta tomintaa varten klubissa toimivat seuraavat komiteat:

 • Jäsenyyskomitea
  • on vastuussa siitä että klubilla on toimiva jäsenhuoltosuunnitelma, jonka tarkoitus onsekä uusien jäsenten hankinta että entisten jäsenten säilyttäminen
 • Yhteiskuntasuhteiden komitea
  • on vastuussa siitä, että laaditaan , ylläpidetään ja sovelletaan suunnitelmallinen ohjelma yleisön saattamiseksi tietoiseksi Rotarysta ja klubin toiminnasta palveluprojektien kautta
 • Klubipalvelukomitea
  • on vastuussa kaikesta klubipalvelun piiriin kuuluvasta toiminnasta, johon kuuluu läsnäolo, viikkoseloste, toveruus, tiedotus, ohjelmat, luokitteet ja rotarytietoisuus
 • Palveluprojektien komitea
  • on vastuussa siitä että klubi osallistuu mahdollisimman tehokkaasti sekä kansallisiin, että kansainvälisiin palveluprojekteihin
 • Rotarysäätiokomitea
  • on vastuussa siitä ,että klubilla on suunnitelma, joka tähtää Rotarysäätiön varojen kartuttamiseen ja klubin osallistumiseen Rotarysäätiön eri ohjelmiin
Copyright © Kauhajoki Aro Rotary Club 2013.         Tulostettava versio